Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2750.0 2764.0 2750.0 2759.0
0.0 (0.0%)
EUR 2944.0 3037.0 2938.0 3031.0
0.0 (0.0%)
CNY 391.0 396.5 391.0 396.0
0.0 (0.0%)
RUB 42.96 46.75 42.96 45.25
0.0 (0.0%)
JPY 24.65 25.6 24.67 25.56
0.0 (0.0%)
GBP 3551.0 3671.0 3547.0 3663.0
0.0 (0.0%)
CHF 2745.0 2879.0 2754.0 2874.0
0.0 (0.0%)
KRW 2.279 2.401 2.289 2.395
0.0 (0.0%)
HKD 350.6 360.8 351.6 360.6
0.0 (0.0%)
AUD 1814.0 1916.0 1817.0 1905.0
0.0 (0.0%)
CAD 2045.0 2133.0 2051.0 2118.0
0.0 (0.0%)
SGD 1914.0 2023.0 1919.0 2015.0
0.0 (0.0%)
SEK 247.0 303.0 247.0 303.0
0.0 (0.0%)
AUG 4333990.0 4379550.0 4333990.0 4379550.0
1.4 (0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2752 2762 2752 2759
0.0 (0.0%)
EUR 2954 3031 2954 3031
0.0 (0.0%)
CNY 392.4 396.5 392.4 396.2
0.0 (0.0%)
RUB 42 44.6 42.6 44.2
0.0 (0.0%)
JPY 24.84 25.48 24.84 25.48
0.0 (0.0%)
GBP 3551 3647 3562 3640
0.0 (0.0%)
CHF 2766 2859 2774 2853
0.0 (0.0%)
KRW 2.23 2.36 2.27 2.36
0.0 (0.0%)
HKD 352.3 356.8 353.4 356.1
0.0 (0.0%)
AUD 1815 1898 1820 1894
0.0 (0.0%)
CAD 2055 2110 2061 2106
0.0 (0.0%)
SGD 1958 2009 1964 2005
0.0 (0.0%)
NZD 1738 1820 1743 1816
0.0 (0.0%)
XAU 139959.82 139959.82 139959.82 139959.82
-0.3 (-0.0%)
XAG 1480.33 1480.33 1480.33 1480.33
0.0 (0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,751.00 2,759.00 2,751.00 2,763.00
0.0 (0.0%)
EUR 2,960.00 3,027.00 2,960.00 3,027.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,567.00 3,638.00 3,556.00 3,649.00
0.0 (0.0%)
RUB 42.80 44.30 42.80 44.90
0.0 (0.0%)
CNY 392.50 396.50 392.50 396.80
0.0 (0.0%)
KRW 2.3000 2.3800 2.2600 2.3800
0.0 (0.0%)
CAD 2,062.00 2,105.00 2,056.00 2,111.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,747.00 1,807.00 1,742.00 1,812.00
0.0 (0.0%)
AUD 1,829.00 1,888.00 1,824.00 1,894.00
0.0 (0.0%)
JPY 24.88 25.44 24.83 25.44
0.0 (0.0%)
HKD 352.00 359.00 351.00 360.00
0.0 (0.0%)
SGD 1,968.00 2,006.00 1,960.00 2,014.00
0.0 (0.0%)
CHF 2,776.00 2,846.00 2,765.00 2,846.00
0.0 (0.0%)
AUG 138,610.14 0 0 0 0
AGG 1,481.41 0 0 0 0
SEK 272.00 288.00 270.00 288.00
0.0 (0.0%)
TRY 452.00 467.00 447.00 486.00
0.0 (0.0%)
THB 87.90 91.50 86.10 92.40
0.0 (0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2754 2764 2754.00 2760.00
0.0 (0.0%)
EUR 2960 3023 2960 3019
0.0 (0.0%)
CNY 393.5 396.8 393.5 396.5
0.0 (0.0%)
RUB 43 44.9 42.7 44.1
0.0 (0.0%)
JPY 24.81 25.38 24.81 25.36
0.0 (0.0%)
GBP 3557 3645 3562 3630
0.0 (0.0%)
CHF 0 0 0 0 0
KRW 2.27 2.362 2.29 2.36
0.0 (0.0%)
HKD 352.6 357.1 352.6 356.4
0.0 (0.0%)
AUD 1822 1888 1827 1882
0.0 (0.0%)
CAD 2056 2107 2060 2101
0.0 (0.0%)
SGD 1961 2009 1966 2001
0.0 (0.0%)
SEK 0 0 0 0 0
XAU 139959.82 0 0 0
-0.3 (-0.0%)
XAG 1480.33 0 0 0
0.0 (0.0%)

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт
АНУ доллар USD 2756.26
0.0 (0.0%)
Евро EUR 2988.06
2,633.2 (742.1%)
Япон иен JPY 25.11 0
Швейцар франк CHF 2811.36 0
Швед крон SEK 284.77 0
Англи фунт GBP 3598.99 0
Хонгконг доллар HKD 354.85 0
ОХУ рубль RUB 43.44
36.2 (495.9%)
БНХАУ юань CNY 394.68
0.0 (0.0%)
БНСУ вон KRW 2.33
-3,768.5 (-99.9%)
Канад доллар CAD 2080.27 0
Австрали доллар AUD 1854.41 0
Сингапур доллар SGD 1983.78 0
Шинэ Зеланд NZD 1774.62 0
Турк лира TRY 455.03 0
Алт /унцаар/ XAU 4342501.41 0
Мөнгө /унцаар/ XAG 48795.17 0

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Монгол банк 2756.26 2756.26 2756.26 2756.26
Голомт банк 2750.0 2764.0 2750.0 2759.0
Хаан банк 2752 2762 2752 2759
Худалдаа Хөгжил 2,751.00 2,759.00 2,751.00 2,763.00
Хас банк 2754 2764 2754.00 2760.00
Top