Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2844 2854 2844 2851
0.5 (0.0%)
EUR 3270 3381 3270 3381
-11.8 (-0.4%)
CNY 438.6 443.5 438.6 443.1
0.3 (0.1%)
RUB 37.3 41 37.9 40.7
0.2 (0.4%)
JPY 25.15 26.04 25.15 26.04
-0.1 (-0.3%)
GBP 3824 3956 3836 3948
-7.3 (-0.2%)
CHF 2998 3140 3007 3134
-13.7 (-0.4%)
KRW 2.31 2.46 2.35 2.46
0.0 (0.0%)
HKD 363.2 368.2 364.3 367.5
0.1 (0.0%)
AUD 2011 2129 2017 2125
-4.6 (-0.2%)
CAD 2212 2293 2219 2289
9.7 (0.4%)
SGD 2063 2135 2070 2130
-4.3 (-0.2%)
NZD 1929 2046 1935 2042
-12.0 (-0.6%)
XAU 160607.44 160607.44 160607.44 160607.44
-39.2 (-0.0%)
XAG 1974.5 1974.5 1974.5 1974.5
-9.9 (-0.5%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,844.00 2,851.00 2,844.00 2,855.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,301.00 3,355.00 3,301.00 3,355.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,865.00 3,932.00 3,853.00 3,944.00
0.0 (0.0%)
RUB 38.70 39.90 38.70 40.40
0.1 (0.3%)
CNY 439.00 442.40 439.00 442.80
0.2 (0.1%)
KRW 2.3700 2.4500 2.3300 2.4500
-0.0 (-0.8%)
CAD 2,233.00 2,274.00 2,226.00 2,281.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,958.00 2,026.00 1,952.00 2,032.00
0.0 (0.0%)
AUD 2,039.00 2,101.00 2,033.00 2,107.00
0.0 (0.0%)
JPY 25.44 25.88 25.39 25.88
-0.1 (-0.4%)
HKD 363.00 369.00 362.00 370.00
0.0 (0.0%)
SGD 2,076.00 2,120.00 2,066.00 2,128.00
0.0 (0.0%)
CHF 3,035.00 3,109.00 3,023.00 3,109.00
0.0 (0.0%)
AUG 159,986.83 0 0 0 0
AGG 2,062.81 0 0 0 0
SEK 309.00 337.00 307.00 337.00
-1.1 (-0.3%)
TRY 306.00 339.00 303.00 353.00
0.1 (0.0%)
THB 81.50 87.50 79.90 88.40
-0.5 (-0.6%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Хаан банк 2844 2854 2844 2851
Худалдаа Хөгжил 2,844.00 2,851.00 2,844.00 2,855.00
Top