АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ | Эх орон гүн итгэл үзүүлснийг би энэ насандаа мартахгүй - тагнуулч Т.Амарзаяа

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ | Түүхэнд үлдсэн тагнуулч Бутабайн Сахаан

2020 оны 02 сарын 17   |   0

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ | Байтаг Богдоос төрсөн Монгол Улсын баатар Баясгалангийн Бадам

2020 оны 02 сарын 14   |   1

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ | Тэр цагийг бодохоор одоо ч нүднээс нулимс гардаг юм Тагнуулч Э.Билгүүнгэрэл.

2020 оны 02 сарын 12   |   0

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ |Тэр цагийг бодохоор одоо ч нүднээс нулимас гардаг юм Тагнуулч Э.Билгүүнгэрэл

2020 оны 02 сарын 12   |   0

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ | Үүрэг гүйцэтгэхэд амаргүй Тагнуулч Бизъяагийн Чилхаа

2020 оны 02 сарын 11   |   0

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ |Халх голын дайнд Тагнуулчдын гүйцэтгэсэн үүрэг

2020 оны 02 сарын 08   |   1

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ | Монголын тагнуулч Намдагийн Малайхүү

2020 оны 01 сарын 29   |   0

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ | И.Оспаныг устгах тагнуулын арга хэмжээ

2019 оны 12 сарын 28   |   0

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ | Тагнуул ч Батбаярын Дүгэрийн тухай өгүүлэх нь

2019 оны 12 сарын 26   |   0

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ | “Халхын буурал” хэмээн алдаршсан тагнуулч Мягмарын Балдан

2019 оны 11 сарын 12   |   5

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ | Тагнуулч Ц.Өлзий ба Баргыг Монгол улсад нэргтгэх бодлого.

2019 оны 11 сарын 11   |   0

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ | Монгол-Манжуурын хэлэлцээрт Тагнуулын байгууллага

2019 оны 10 сарын 26   |   2

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ | Түүхэнд мөртэй тагнуулын ажилтан

2019 оны 10 сарын 19   |   0

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ | Баруун хилийн аюулгүй байдлыг хангахад тагнуулын байгууллага

2019 оны 10 сарын 11   |   0

АУДИО | ТАГНУУЛ-100 ЦУВРАЛ | Даль жигүүр минь цуцаж яваач зүрх зориг минь мохоогүй

2019 оны 10 сарын 09   |   1
Top